Mempunyai hubungan asmara dengan lawan jenis merupakan sebuah hubungan yang berlandaskan rasa cinta. Siapun orangnya yang pernah merasakan jatuh cinta pasti mengatakan jika dunia meraka menjadi berwarna serta diliputi dengan kebahagiaan.